21.02.2018 23:42
Nawigacja
Ostatnie Obrazy
Ostatnie artykuły
· e-dziennik
· Rekrutacja 2017
· Komunikaty
· Konkursy przedmiotowe
· Ubezpieczenie
Nawigacja
Artykuły » Informacje ZSO » Historia szkoły
Historia szkoły

 I Liceum Ogólnokształcące ma swoją dostojną prehistorię związaną z dziejami "królewskiego gimnazjum ewangelickiego", powołanego rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w 1818 r. i funkcjonującego w budynku dawnego (skasowanego przez władze pruskie) konwentu dominikanów św. Ducha. 


Ta stojąca na bardzo wysokim poziomie dydaktycznym uczelnia humanistyczna, do której uczęszczało wielu wybitnych ludzi, wiąże się z I LO osobą Jana Kasprowicza, ucznia gimnazjum ewangelickiego w latach 1882-83 i patrona szkoły działającej przy ulicy noszącej obecnie jego imię.

lo_stare.jpg

 

 

lo1_fotopolskaeu.jpg

 Żródło: www.fotopolska.eu

1945

 • od 9 maja - trwał, organizowany przez Wiktora Kapauna przy pomocy miejscowego duchowieństwa, nabór do tworzonej szkoły średniej;
 • 15 czerwca - oficjalnie rozpoczęto działalność Państwowego Liceum i Gimnazjum (pochód młodzieży do kościoła Matki Bożej, nabożeństwo, odśpiewanie hymnu " Boże coś Polskę ", powrót do budynku szkolnego przy placu Mostowym);
 • 16 czerwca - przeniesienie szkoły do obecnie zajmowanego budynku (postawiono go w 1901 roku, był siedzibą władz regencyjnych, w 1938 umieszczono w nim gimnazjum realne, a w końcowym okresie wojny pełnił rolę lazaretu - najpierw niemieckiego, następnie sowieckiego);
 • 18 czerwca - wybór pierwszego samorządu uczniowskiego, którego przewodniczącym został Zbigniew Zapłata;
 • 26 czerwca - pierwsze zebranie rodziców uczniów szkoły;
 • 4 lipca - pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, składającej się z trzech osób: Wiktor Kapaun - dyrektor placówki, Józef Podhajski - nauczyciel, Franciszek Chanik - nauczyciel;
 • 14 lipca - szczupłe grono nauczycielskie powiększyła nauczycielka języka polskiego, Jadwiga Kapuścikowa;
 • 5 września - dokonanie podziału szkoły na Państwowe Liceum i Gimnazjum Męskie, w dalszym ciągu kierowane przez Wiktora Kapauna oraz Liceum i Gimnazjum Żeńskie, którego dyrektorstwo objął Jerzy Gadomski;
 • 12 - 13 listopada - zorganizowano pierwsze rekolekcje szkolne z okazji uroczystości Świętego Stanisława Kostki, patrona szkoły;
 • 23 listopada - odbyła się pierwsza wycieczka szkolna (do Katowic na spektakl " Wesele " Wyspiańskiego);

1946

 • 16 stycznia - zorganizowano w auli szkolnej gwiazdkę, w której uczestniczył m. in. ówczesny wicewojewoda Arka Bożek;
 • 30 marca - urządzono wieczór ku czci Adama Mickiewicza, na który zaproszono mieszkańców Raciborza;


1947

 • maj - pierwszy egzamin dojrzałości, z 10 abiturientów zdało go 9;
 • wrzesień - do gmachu szkolnego wprowadziło się Liceum i Gimnazjum dla Dorosłych;
 • 24 września - z połączenia Liceum i Gimnazjum Męskiego z Gimnazjum Żeńskim powstało Państwowe Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne, jego dyrektorem został Wiktor Kapaun;
 • 19 listopada - funkcje dyrektora szkoły objął Józef Grabowski;

1948

 • czerwiec - ufundowanie pierwszego sztandaru szkoły, poświęconego (w konspiracyjny sposób) przez ks. Jana Hajdę;
 • 1 września - w wyniku kolejnej reorganizacji powstała Męska Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego (odpowiednik żeński został przeniesiony do szkoły numer 6);

1949

 • 8 stycznia - usunięto z pracy w szkole ks. Jana Hajdę, a tym samym zlikwidowano nauczanie religii;
 • 24 stycznia - nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza;
 • 1 listopada - początek istnienia internatu szkolnego przy ulicy Leczniczej;

1950

 • sierpień - dyrektorem szkoły został Andrzej Charzewski;
 • październik - utworzono w szkole klasę XI pedagogiczną (rekrutację do niej przeprowadzono w klasach XI-stych liceów Raciborza, Głubczyc i Kietrza);

1956

 • wrzesień - dokonano zmiany struktury organizacyjnej szkoły, w wynik której powstała Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 9 im. Jana Kasprowicza

1959

 • 1 wrzesień - funkcję dyrektora szkoły przejęła Irena Ścibor-Rylska

1965

 • wrzesień - dokonano podziałów na dwie szkoły - Szkołę Podstawową Nr 9 oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza;
 • 11 września - odbyły się uroczystości 20-lecia szkoły (główna akademia w Powiatowym Domu Kultury, w jej trakcie wręczono nowy sztandar szkoły, ufundowany przez rodziców);

1966

 • 17 listopada - śmierć Ireny Ścibor- Rylskiej, stanowisko dyrektora szkoły objął Marian Lipa, dotychczasowy wicedyrektor;

1967

 • 14 marca - zorganizowano uroczystą Sesję Kasprowiczowską i w ten sposób po raz pierwszy obchodzono Dzień Patrona I LO;

1970

 • maj - w związku ze zmianą systemu nauczania nie odbył się egzamin dojrzałości;
 • 23 maja - zorganizowano uroczysty zjazd absolwentów z roku 1950;
 • 10 czerwca - otwarto wystawę dorobku 25-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza.

1971

 • 1 września - Szkoła Podstawowa Nr 9 "wyprowadziła się" z gmachu I LO.

1972

 • 1 września - dyrektorem szkoły został Kamil Simek.

1973

 • 31 marca - w ramach obchodów Dnia Patrona odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Jana Kasprowicza (na pierwszym piętrze budynku szkolnego);
 • kwiecień - zorganizowano sesję kopernikańską (z okazji rocznicy urodzin Astronoma);

1977

 • grudzień - z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Jadwigi Janik, zorganizowano w Raciborzu II Zlot Szkół im. Jana Kasprowicza; rozmach i poziom imprezy na długo zostały zapamiętane w środowisku polonistów szkół kasprowiczowskich z różnych regionów krajów;

1978

 • 1 września - utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu, w jego skład weszły I liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza oraz Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących im. Gustawa Morcinka; dyrektorem placówki został Kamil Simek;

1980

 • 18- listopada - odbyło się zebranie założycielskie Szkolnego Koła NSZZ "Solidarność", do którego należało 80% nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących;

1981

 • 9 grudnia - w auli szkolnej odbyło się, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, bezprecedensowe spotkanie młodzieży I LO ze strajkującymi w owym czasie studentami;

1985

 • 8 czerwca - zorganizowano uroczystości związane z 40-leciem działalności I Liceum Ogólnokształcącego;

1990

 • kwiecień - po zapowiedzi przejścia na emeryturę długoletniego dyrektora, Kamila Simka, Rada Pedagogiczna szkoły wyłoniła swojego kandydata na to stanowisko. Został nim Janusz Nowak;
 • 1 września - Janusz Nowak objął funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących;
 • 15 grudnia - zorganizowano uroczystości Dnia Patrona oraz 45-lecia I LO, obchody rozpoczęły się Mszą świętą, którą odprawiał absolwent naszej szkoły, ks. biskup Gerard Kusz;

1991

 • 1-9 czerwca - po raz pierwszy grupa młodzieży I LO wyjechała do zaprzyjaźnionej szkoły w La Souterraine we Francji. Ten historyczny fakt jest początkiem coraz bardziej ożywionej współpracy i wymiany ze szkołami, również z Niemiec;

1992

 • kwiecień - ogłoszony przez Kuratorium Oświaty konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu wygrał Janusz Nowak, który od 1 września rozpoczął pięcioletnią kadencję;

1993

 • październik - zainicjowano stałą wymianę młodzieży I LO oraz gimnazjum w Bruchköbel (Niemcy). Zorganizowano również wyjazd do Düren;

1995

 • grudzień - zorganizowano obchody 50-lecia I LO. Po raz pierwszy w całym okresie istnienia szkoły odbył się zjazd absolwentów wszystkich roczników;

1997

 • maj - rozpoczęcie kolejnej wymiany z Niemcami /Gronau/;
 • 31 sierpień - zakończyła się kadencja dyrektora dr. Janusza Nowaka;
 • 1 wrzesień - funkcję dyrektora ZSO objęła mgr Janina Wystub;
 • wrzesień - inauguracja roku szkolnego dla pierwszej w historii szkoły klasy dwujęzycznej i otwarcie pracowni językowej;
 • wrzesień/październik - wyjazd młodzieży na Węgry zorganizowany przez polonię węgierską w ramach pomocy dla mieszkańców terenów objętych powodzią / Nagykálló,Tömörkény/ i rozpoczęcie współpracy oraz wymian młodzieży pomiędzy szkołami;

1998

 • 1 wrzesień - wprowadzenie rozszerzonej nauki języka francuskiego - DELF
  - powstanie szkolnego studia RTV;
  - wdrożenie innowacji pedagogicznych i programów "Europa na co dzień", "Partnerzy", ekologia z ochroną środowiska, regionalizm oraz programów poszerzających treści z zakresu informatyki;

1999

 • styczeń - rejestracja Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO;
 • 1 marzec - rozpoczęcie pierwszej edycji Programu UE Socrates - Comenius /współpraca ze szkołami z Niemiec, Włoch i Hiszpanii/;
 • 1 październik - Starostwo Powiatowe w Raciborzu nowym organem prowadzącym szkołę;

2000

 • maj - pierwsza matura w klasie z językiem ojczystym niemieckim;
 • 1 wrzesień - zmiana formy organizacyjnej kształcenia 
  - utworzenie grup międzyoddziałowych;
  - rozpoczęcie kapitalnego remontu dachu na budynku szkolnym 
  - podłączenie sieci grzewczej szkoły do miejskiej sieci c.o.

2001

 • maj - pierwszy rocznik profilu dwujęzycznego zdaje maturę

 • czerwiec - uzyskanie pierwszych certyfikatów "DSD II" przez uczniów klasy dwujęzycznej

 • wakacje - modernizacja szkoły:
  - przebudowa urządzeń sanitarnych (finansowane przez Fundację niemiecko-polskiej współpracy w Warszawie)
  - rozpoczęcie budowy łącznika (finansowane przez fundację Hermann-Niermann z Düsseldorfu)

 • wrzesień:
  - utworzenie przy I LO pierwszego dwujęzycznego niemiecko-polskiego Gimnazjum w Raciborzu;
  - położenie kamienia węgielnego i wmurowanie aktu budowy łącznika; 
  - powiatowa inauguracja roku szkolnego w auli I LO.

 • październik:
  - wizyta dyrektorów szkół europejskich i przedstawicieli kuratoriów oświaty w ramach programu "Sokrates - Arion"
  - uruchomienie nowej gimnazjalnej (10 stanowiskowej) pracowni informatycznej w ramach programu Ministerstwa Oświaty "Internet w każdym gimnazjum

 • listopad - otwarcie szkolnej siłowni, której budowę sponsorowało Związek Absolwentów i Przyjaciół I LO"

2002

 • marzec:
  - I LO im. J.Kasprowicza w Raciborzu zostaje przyjęte do Federacji Stowarzyszeń, do której należą Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich (nasza szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, zaś dyrektor szkoły J.Wystub do Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich)
  kwiecień:
  - 29 uczniów profilu dwujęzycznego zdaje w Kędzierzynie - Koźlu certyfikat DSD II, czym otwierają sobie drogę do szkół wyższych w Niemczech.
  Uczniowie ci są również zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

 • maj - pierwszy rocznik, który pracuje z programem DELF zdaje egzamin dojrzałości.

 • czerwiec, lipiec - rekrutacja do pierwszej klasy liceum ponadgimnazjalnego

 • wrzesień:
  - Starostwo Powiatowe w Raciborzu powierzyło, na kolejne 5 lat, pełnienie funkcji dyrektora szkoły mgr Janinie Wystub

 • 4 październik
  - uroczyste otwarcie nowo wybudowanego łącznika oraz wydanie niemiecko języcznej wersji CD-ROM o szkole;
  - uruchomienie nowej licealnej (20-stanowiskowej) pracowni informatycznej oraz centrum informatycznego

2003

 • kwiecień:
  - uroczyste rozdanie dyplomów DSD II dla młodzieży liceum w Zabrzu, Kędzierzynie-Koźlu oraz naszej szkoły

  - koncert w ramach projektu Sokrates - Comenius z udziałem młodzieży z Offenbach (Niemcy) oraz Guadix (Hiszpania)

 • sierpień:
  - rozpoczęcie remontu - wymiana wewnętrznej sieci c.o. oraz stolarki okiennej w budynku szkoły oraz w sali gimnastycznej

 • wrzesień: 
  - pierwszy wyjazd integracyjny klas I do Zakopanego 
  - zakończenie współpracy w ramach projektu IZOP "Młodzież i środowisko"
  - rozpoczęcie współpracy z Politechniką Śląską

2004

 • kwiecień:
  - międzynarodowe święto młodzieży spotkanie uczniów nauczycieli z Gronau, Offenbach i Nagykalló

  - 23 kwiecień 2004 - Debata młodzieży z premierem Jerzym Buzkiem

 • maj:
  - 5, 6 maj - pierwszy egzamin gimnazjalny zdają uczniowie klasy trzeciej gimnazjum dwujęzycznego

  maj 2004 – otrzymanie Znaku Jakości Interkl@sa

 • wrzesień:
  - zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

 • wrzesień:
  7 październik 2004r.– spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych W.Cimoszewiczem

 • grudzień:
  - zakończenie generalnego remontu sali gimnastycznej finansowanego przez MENiS oraz Starostwo Powiatowe

2005

 • kwiecień:
  - zakończenie 2 edycji programu Sokrates Comenius –spotkanie finalne z młodzieżą i nauczycielami z Offenbach i Guadix w naszej szkole

  - kwiecień, maj - NOWA MATURA

 • 1 wrzesień:
  - powiatowa inauguracja roku szkolnego

 • 24 wrzesień:
  jubileusz 60 –lecia –trzeci zjazd wszystkich roczników absolwentów
  - wmurowanie aktu erekcyjnego i poświęcenie fundamentów łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną

 • listopad
  I Wystawa Młodych Mistrzów

 • 17 grudnia 
  - spotkanie młodzieży z księdzem Szymikiem

2006

 • 21 marca 
  - Europejski Dzień Wiosny - Spring Day in Europe 2006 (wykład etnografa Julity Ćwikły; czat z Danutą Hübner)

 • 28 marca 
  - zmarł emerytowany nauczyciel historii prof. Benedykt Motyka

 • 6-7 kwietnia 
  I Dni Kultury pod hasłem "Kultura regionalna w aspekcie kultury europejskiej" (wykład dr. J. Nowaka pt. "Legendy i podania Raciborza", prezentacja Koła Kulturoznawców pt. "Wampiry, wilkołaki i inne stwory w kulturze europejskiej oraz na ziemiach Raciborszczyzny", pokaz bractwa rycerskiego, warsztaty ceramiczne mgr S. Spychały – Walenko)

 • kwiecień
  - Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Raciborzu "Primus Inter Pares" dla Marty Majnusz

 • 27 kwietnia 
  - wykład kierownika Katedry Teologii Moralnej, Etyki Społecznej i Duchowości Uniwersytetu Opolskiego ks. dr hab. Piotra Morcińca na temat: "Etyczne aspekty przeszczepiania narządów"

 • 2 maja 
  - zmarła emerytowana nauczycielka chemii prof. Krystyna Wojdała

 • 5 czerwca 
  - powtórne zdobycie przez szkołę srebrnego Znaku Jakości Interkl@sa na lata 2006/07 i 2007/08

 • czerwiec-lipiec 
  - pierwszy elektroniczny nabór uczniów do liceum

 • lipiec – sierpień 
  - generalny remont szkoły

 • 28 września 
  zawarcie umowy z Polskim Towarzystwem Informatycznym o popularyzację ECDL-a

 • 30 września 
  I Piknik Szkolny

 • 16 października 
  - wyróżnienie szkoły Europejskim Znakiem Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych

 • 19 października 
  - III Międzyszkolne Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 • 24 października 
  - zmarł nauczyciel historii prof. Jerzy Pająk

 • listopad
  - II Wystawa Młodych Mistrzów

 • 4 -17 grudnia 
  - międzynarodowa wymiana uczniowska w ramach projektu Sokrates-Comenius

2007

 • 2 lutego 
  - uzyskanie statusu certyfikowanego Laboratorium ECDL

 • marzec 2007 r.
  -II Dni Kultury pod hasłem "Rok Josepha von Eichendorffa. Twórczość romantyczna jako element kultury europejskiej"

 • wrzesień 2007 r.
  - nadanie imienia Josepha von Eichendorffa Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi; zjazd absolwentów klas dwujęzycznych z okazji 10 –lecia dwujęzyczności; otwarcie łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną; (finansowane przez Starostwo Powiatowe i Fundację Hermann- Niermann z Düsseldorfu);

 • 15 września    
  - II Piknik szkolny.
 • 23 listopada  
  - Nawiązanie  współpracy z PWSZ w Raciborzu.
 • 12 grudnia  
  - Prezentacja i przekazanie nowego sztandaru szkoły w trakcie uroczystości  z okazji Dnia  Patrona.
 • 13 grudnia    
  -  III Wystawa Młodych Mistrzów.
 • 19 grudnia
  - Wykład prof. dr hab. inż. J. Kozła z Politechniki Śląskiej na temat ochrony środowiska w Polsce.

2008

 • 10 stycznia
  - Zajęcie115 miejsca  w kraju i 16 miejsca w  województwie śląskim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  2008.
 • 31 stycznia
  - Objęcie funkcji dyrektora ZSO nr 1 przez mgr. Wojciecha Janiczko.
 • Luty
  - Zmarł były nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego Jerzy Torbus.
 • 27–28 marca
  - III Dni Kultury pod hasłem: Sztuka a człowiek.
 • 31 marca
  - Benedykt Motyka. In memoriam. Spotkanie uczniów, absolwentów i córek    B. Motyki w 3. rocznicę śmierci profesora (aula).
 • 29 kwietnia
  - Spotkanie z posłem parlamentu europejskiego prof. Jerzym Buzkiem.
 • czerwiec
  - Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów I LO „PRIMUS INTER PARES” dla Adama Ploszki. 
  -Przyznanie szkole Znaku Jakości Interklasa na lata szkolne 2008/09 i 2009/10.
 • 20 czerwca  
  - Odsłonięcie tablic pamiątkowych patronów szkół należących do ZSO Nr 1: Gustawa Morcinka (Liceum dla Dorosłych) i  Josepha von Eichendorffa (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi).
 • 23 grudnia
  - Zmarła kierownik administracyjny ZSO nr 1 Danuta Matyja.

 

 

2009

 • luty
  - 177 miejsce  w kraju i 18 miejsce w  województwie śląskim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  2009.
 • 17 lutego
  - Zmarł Marian Lipa, dyrektor szkoły w latach 1966-1972.
 • 24 kwietnia
  - Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów I LO „PRIMUS INTER PARES” dla Mateusza Jończyka.
 • 7 września
  - Zmarła Jadwiga Mokra - emerytowana nauczycielka fizyki.
 • 26 listopada
  - Oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, piłkę nożną.

2010

 • luty
  - 134 miejsce  w kraju i 18 miejsce w  województwie śląskim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  2010.                                                              
 • 16 marca
  - Po raz pierwszy 19 uczniów trzeciej klasy Gimnazjum Dwujęzycznego przystąpiło do części pisemnej egzaminu DSD1 Deutsches Sprachdiplom z języka niemieckiego.
 • 25 marca
  - Wykład ks. Piotra Morcińca  - profesora Uniwersytetu Opolskiego na temat: „Zwłoki na śmieci czy na cmentarz?”
 • 30 kwietnia
  - Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów I LO „PRIMUS INTER PARES” dla Michała Wosia.
 • 25 września
  - 65. Urodziny I LO i 150. rocznica urodzin patrona Jana Kasprowicza. Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły.
 • 14 października
  - Szkoła gospodarzem Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

2011

 • 21-22 marca  
  - Udział ZSO Nr 1 w Targach Edukacyjnych zorganizowanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu „Sokół” w Raciborzu.
 • 7-17 kwietnia
  - Jubileuszowa 20. wymiana młodzieży z Liceum Raymonda Loewy’ego w La Souterraine (Francja).
 • 24 kwietnia
  - Spotkanie z weteranem II wojny światowej majorem Antonim Tomiczkiem.
 • Czerwiec
  - Pierwszy nabór do pierwszej klasy nowo otwartego Liceum Plastycznego (w składzie ZSO Nr 1).
 • 28 listopada
  - Spotkanie z Łukaszem Klejnowskim - urzędnikiem Komisji Europejskiej i absolwentem naszej szkoły.


2012

 • 27 stycznia
  - Spotkanie z Rafałem Brzoską – przedsiębiorcą (na liście 100 najbogatszych Polaków), twórcą m.in. firmy InPost, konkurenta Poczty Polskiej,  i absolwentem naszej szkoły.
 • 27-29 marca
  7 miejsce i wyróżnienie dla Agnieszki Dziki w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej (sekcja Plastyki). Opiekun: mgr Katarzyna Kwiotek. 
 • 13-20 kwietnia
  - Wizyta 28-osobowej grupy młodzieży z Francji w ZSO Nr1

 • 27 kwietnia
  - Nagrody Primus inter pares dla uczennic: Anety Brągiel, Agnieszki Dziki
   i Anny Malcharczyk
Kontakt z ZSO nr1

47-400 RACIBÓRZ UL. KASPROWICZA 11
TEL. 32 / 415 44 52
FAX 32 / 414 03 24

e-mail : lo1@raciborz.com.pl
Najnowsze video
ZSO 1 na Facebooku

Promowane strony
Ostatnie pliki
· Podanie o wydanie du...
· Wniosek o wydanie du...
· Procedura wydawania ...
· Terminarz konferencj...
· Karta projektu gimna...
Najnowsze video
· Korbielów 2017
· Turniej Halowej Pi...
· Finały Miejskie ko...
· Finały miejskie sz...
· Studniówka 2013
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.05 4,285,164 unikalne wizyty